Đoàn du học sinh Úc 09/12/2017

Đoàn du học sinh Úc 09/12/2017

Đoàn du học sinh đến từ Úc tham gia trải nghiệm trồng lúa và thắt sản phẩm mỹ nghệ.